روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 113  آزمایشگاه فیزیک نور رمضان صاحبی 12-10هر هفتهآزمایشگاه فیزیک نور رمضان صاحبی 14-12هر هفته      
کلاس 101اندیشه اسلامی1 قدسیه رجحان نژاد 10-8هر هفته    آشنایی با مقررات ملی ساختمان محمد حسن اکبرزاده ابراهیمی 16-14هر هفته    
کلاس 102        مبانی و کاربرد کامپیوتر سمیرا نوفرستی 19-16هر هفته
مبانی و کاربرد کامپیوتر محسن سعیدی کاخکی 19-16هر هفته
 
کلاس 103      طراحی سیستم های شی گرا حسین سلامی 18-14هر هفته  
کارگاه 104کاربردنرم افزارهای ترسیمی شهریار مطلبی 11-8هر هفتهکاربردنرم افزارهای ترسیمی شهریار مطلبی 17-11هر هفتهکارگاه مواد و روشهای ساخت3 الهه حسن خویی 20-17هر هفته
کلاس 105کارگاه صنایع دستی8 پروانه مختاری 13-8هر هفته کارگاه تخصصی صنایع دستی2 پروانه مختاری 20-14هر هفته
کلاس 107کارگاه ارتباط تصویری 1 بیتا افخمی 12-8هر هفتهترسیمات هندسی مریم بهاریه 12-12هر هفته
ترسیمات هندسی مریم بهاریه 15-12هر هفته
ترسیمات هندسی مریم بهاریه 18-15هر هفته  
کلاس 108کامپیوتر تخصصی 1 نادیا ذاکری 12-8هر هفته    کامپیوتر گرافیک2 رها همتی 19-16هر هفته 
کارگاه 109کارگاه صنایع دستی5 مهرناز بهزاد نسب 17-8هر هفته
کارگاه صنایع دستی5 مهرناز بهزادنسب 17-8هر هفته
   
کلاس 111عکاسی 2 مهدی زابل عباسی 12-8هر هفته  تمرین های معماری1 مریم مجتبوی 19-14هر هفته 
کلاس 201      امور مالی بین المللی ادریس صالحی 16-14هر هفتهحقوق اساسی عقیل رفیعی 18-16هر هفته  
کلاس 202معماری جهان وحید حسین زاده 10-8هر هفتهزبان خارجی لیدا باوندیان 12-10هر هفتهشناخت مواد و مصالح رزیتا احمدیان 14-12هر هفته  تاسیسات مکانیکی علی آجلیلیان ممتاز 18-16هر هفته  
کلاس 203مبانی بانکداری و مدیریت بانک فاطمه کبری بطا 10-8هر هفته  مبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک سمانه نوفرستی 14-12هر هفته  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رمضان صاحبی 18-16هر هفته  
کلاس 205معماری کامپیوتر سمانه نوفرستی 10-8هر هفتهمبانی برنامه سازی و ویژوال بیسیک سمانه نوفرستی 12-10هفته زوج
معماری کامپیوتر سمانه نوفرستی 12-10هفته فرد
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی حسین سلامی 14-12هر هفته      
کلاس 206    سیستمهای اطلاعاتی حسابداری مریم سادات میر ابوالحسنی 14-12هر هفتهدانش خانواده و جمعیت منیرالسادات حسینی 16-14هر هفتهدانش خانواده و جمعیت منیرالسادات حسینی 18-16هر هفته  
کلاس 207      اندیشه اسلامی2 نعمت اله فیروزی 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی2 نعمت اله فیروزی 18-16هر هفته  
کلاس 208زبان حسین کلباسی 10-8هر هفته    فیزیک رمضان صاحبی 16-14هر هفتهحسابداری پیشرفته 2 روح الله رحمانی 19-16هر هفته 
کلاس 301مدیریت مالی 2 سعیده باباجانی 10-8هر هفتهمدیریت مالی سعیده باباجانی 12-10هفته فرد
مدیریت مالی 2 سعیده باباجانی 12-10هفته زوج
اصول حسابداری 2 سعیده باباجانی 14-12هر هفته   حسابداری شرکتهای1 سید مهدی پورحسینی 20-17هر هفته
کلاس 302  اصول سرپرستی نوید برادران 12-10هر هفتهفارسی عمومی محمد محمدی 15-12هر هفتهفارسی عمومی محمد محمدی 18-15هر هفته  
کلاس 303ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 10-8هر هفتهریاضی عمومی2 سپیده دقاق 12-10هفته زوج
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت سپیده دقاق 12-10هفته فرد
ریاضی عمومی2 سپیده دقاق 14-12هر هفتهحسابرسی مریم سادات میر ابوالحسنی 17-14هر هفتهاصول سرپرستی سیروس عراقیان 19-17هر هفته 
کلاس 304پژوهش عملیاتی2 سید مصطفی خالق زاده 10-8هر هفتهپژوهش عملیاتی1 سید مصطفی خالق زاده 12-10هفته فرد
پژوهش عملیاتی2 سید مصطفی خالق زاده 12-10هفته زوج
پژوهش عملیاتی1 سید مصطفی خالق زاده 14-12هر هفته   متره و برآورد احسان یمینی 20-17هر هفته
کلاس 306طراحی5 اشکان رفائی 11-8هر هفتهطراحی5 اشکان رفائی 14-11هر هفته      
کلاس 307   نقاشی سطح دو(2) محمد ابوترابی 21-11هر هفته
کلاس 308 طراحی و بیان تجسمی(2) حمید رضا امامی 14-9هر هفته
طراحی و بیان تجسمی(1) حمید رضا امامی 15-9هر هفته
نقاشی (۱) حمید رضا امامی 20-14هر هفته
کلاس 401  زبان خارجی سلمی سادات علوی 12-10هر هفتهعکاسی تخصصی 2 کیارنگ علایی 16-12هر هفتهعکاسی تخصصی 1 کیارنگ علایی 19-16هر هفته 
کلاس 402انسان طبیعت طراحی محمد ابوترابی 11-8هر هفته کارگاه ارتباط تصویری 1 بیتا افخمی 16-12هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 2 علی بیات 20-16هر هفته
آتلیه 403تکنولوژی و کارگاه گرافیک(1) سپیده صفایی 12-8هر هفتهتکنولوژی و کارگاه گرافیک(1) سپیده صفایی 16-12هر هفته    
کلاس 404عکاسی رنگی مسعود توجهی 11-8هر هفتهعکاسی رنگی مسعود توجهی 14-11هر هفتهعکاسی رنگی مسعود توجهی 17-14هر هفتهاصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی ادریس صالحی 19-16هر هفته 
کلاس 405فیزیک نور رمضان صاحبی 10-8هر هفته   حسابرسی امین وهاب زاده 16-13هر هفتهحسابرسی1 امین وهاب زاده 19-16هر هفته 
کلاس 406  طراحی معماری(5) وحید حسین زاده 15-10هر هفتهطراحی معماری(5) وحید حسین زاده 20-15هر هفته
کلاس 407ساختمان داده حسین سلامی 12-8هر هفتهنظارت چاپ محمد رضا آسمان دره 14-12هر هفتهنظارت چاپ محمد رضا آسمان دره 16-14هر هفتهزبان تخصصی (۱) مریم فیض ابادی 18-16هر هفته
زبان تخصصی2 مریم فیض ابادی 18-16هر هفته
زبان خارجی2 مریم فیض ابادی 18-16هر هفته
  
کلاس 408طراحی گرافیک متحرک سارا سالاری 14-8هر هفتهترسیم فنی جمشید حاج محمد علی 18-14هر هفته
ترسیم فنی محمد علی جمشید 18-14هر هفته
  
کلاس 409طراحی معماری(5) محمد حامد خاکسار 12-8هر هفتهتکنولوژی و کارگاه گرافیک(3) ساناز سیروس 16-12هر هفته    
کلاس 410مبانی گرافیک1 محمد محسن خضری 12-8هر هفته
مبانی هنرهای تجسمی 1 محمد محسن خضری 12-8هر هفته
مبانی گرافیک(2) محمد محسن خضری 16-12هر هفته    
کلاس 411    عکاسی 1 مریم ابراهیمی رحمتی 16-12هر هفته    
کارگاه 601کارگاه صفحه آرایی کیمیا منجمی 11-8هر هفتهکارگاه صفحه آرایی کیمیا منجمی 14-11هر هفته  طراحی فنی ساختمان علیرضا ثلثی 20-16هر هفته