روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 101      تاریخ اسلام مریم پروازی 16-14هر هفته    
کلاس 102کارگاه شبکه های محلی کامپیوتری نسرین اشراقی 10-8هر هفته  آزمایشگاه مهندسی نرم افزار حسین سلامی 14-12هر هفتهآزمایشگاه مهندسی نرم افزار حسین سلامی 16-14هر هفته    
کلاس 103مبانی و کاربرد کامپیوتر سمیرا نوفرستی 11-8هر هفته
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری سمیرا نوفرستی 11-8هر هفته
   نصب و راه اندازی شبکه حسام رضوی زاده 18-14هر هفته  
کارگاه 104  ارتباط تصویری تخصصی2(رسانه های الکترونیک و چندرسانه ای) سارا سالاری 13-10هر هفتهارتباط تصویری تخصصی2(رسانه های الکترونیک و چندرسانه ای) سارا سالاری 16-13هر هفته    
کلاس 105مبانی گرافیک(2) مهدی اشراقی 12-8هر هفته
مبانی نظری هنرهای تجسمی(۲) مهدی اشراقی 12-8هر هفته
  تصویرسازی(1) لادن اورنگی 17-14هر هفته   
کلاس 106طراحی برای فضای مجازی شادمهر طوسی 14-8هر هفته
طراحی برای فضای مجازی نغمه شادمهر طوسی 14-8هر هفته
      
کلاس 107هندسه مناظرو مرایا فاطمه ذبیحی 11-8هر هفتهطراحی نوشته فارسی ندا امدادی فر 14-11هر هفته      
کلاس 108کامپیوتر گرافیک1 نیما ملک زاده 11-8هر هفتهکامپیوتر گرافیک1 نیما ملک زاده 14-11هر هفتهکامپیوتر تخصصی 2 طیبه رضوانی امان محمد 18-14هر هفته  
کارگاه 109چاپ دستی 2 صدیقه داراب منش 14-8هر هفته      
کلاس 201سرایش(۴) سهیل امین زاده 10-8هر هفتهتاریخ موسیقی جهان سهیل امین زاده 12-10هر هفتهنقد و تطبیق مبانی نظری هنرشرق و غرب مهران گلستان 14-12هر هفتهروش تحقیق مهران گلستان 16-14هر هفتهاقتصاد هنر سحر چنگیز 18-16هر هفته  
کلاس 202 تنظیم شرایط محیطی اعظم جاودانی 12-9هر هفته
تنظیم شرایط محیطی 1 اعظم جاودانی 12-9هر هفته
سیستم های خرید انبارداری و توزیع فرهاد سعادت نیا 14-12هر هفتهایستایی1 علی آجلیلیان ممتاز 16-14هر هفتهایستایی1 علی آجلیلیان ممتاز 18-16هر هفتهایستایی2 سید سجاد شکیبی 20-18هر هفته
کلاس 203آشنایی با مرمت ابنیه سحر مخلصیان 13-8هر هفتهآشنایی با معماری اسلامی1 سهیلا متقی شهری 16-13هر هفته
معماری اسلامی۱ سهیلا متقی شهری 16-13هر هفته
  حسابداری صنعتی 3 مهدی فخریان 20-18هر هفته
حسابداری صنعتی3 مهدی فخریان 20-18هر هفته
کلاس 205    آشنایی با هنر در تاریخ ۱ علیرضا کریمی 14-12هر هفته
آشنایی با هنر در تاریخ1 علیرضا کریمی 14-12هر هفته
ریاضی امیر صابر 16-14هر هفته    
کلاس 206    ائین زندگی محمد باقر رضائیان 14-12هر هفتهچاپ های صنعتی(2) حسین رضازاده 16-14هر هفتهحقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) حمید قلی زاده 18-16هر هفته
حقوق بازرگانی بین المللی حمید قلی زاده 18-16هر هفته
  
کلاس 207  آمار و کاربرد آن در مدیریت زهره جوانشیری 14-10هر هفتهریاضی عمومی 2 زهره جوانشیری 16-14هر هفتهامار و احتمالات زهره جوانشیری 18-16هر هفته  
کلاس 208  هنر و تمدن اسلامی نامشخص 12-10هر هفته
هنر و تمدن اسلامی فرزانه فدایی 12-10هر هفته
تاریخ عمومی نقاشی 2 بابک توانایی 14-12هر هفتهآشنایی با رشته های مختلف هنری بابک توانایی 16-14هر هفته
آشنایی با رشته های هنری معاصر بابک توانایی 16-14هر هفته
هنر و تمدن اسلامی(2) علیرضا کریمی 18-16هر هفته
هنروتمدن اسلامی2 علیرضا کریمی 18-16هر هفته
  
کلاس 301  مدیریت منابع انسانی سید رضا حقی 12-10هر هفتهمدیریت استراتژیک سید رضا حقی 14-12هر هفتهمدیرت مالی(2) سعیده باباجانی 16-14هر هفته
مدیریت مالی 2 سعیده باباجانی 16-14هر هفته
استراتژی های بازرگانی بین المللی سعیده باباجانی 18-16هر هفته  
کلاس 302سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی شهرزاد لطفعلی 10-8هر هفته
سازمانهای پولی و مالی بین المللی شهرزاد لطفعلی 10-8هر هفته
اقتصاد کلان شهرزاد لطفعلی 12-10هر هفته  حسابداری صنعتی 1 مسعود خطیبی 16-14هر هفته    
کلاس 303  ریاضی عمومی1 امیر صابر 12-10هر هفتهریاضی عمومی1 امیر صابر 14-12هر هفتهحسابرسی 2 مهدی فخریان 16-14هر هفته    
کلاس 304مدیریت تولید سمیه محبی 10-8هر هفته  مدیریت تولید سمیه محبی 14-12هر هفته فرایند طراحی در معماری زهرا مینویی 17-15هر هفته
فرایند و روشهای معماری زهرا مینویی 17-15هر هفته
   
کلاس 306   طراحی6 فاطمه ذبیحی 14-11هر هفتهطراحی6 مسعود رستگار 17-14هر هفتهطراحی6 مسعود رستگار 20-17هر هفته
کلاس 307خلاقیت(نقاشی،ویدئو،چیدمان،دیجیتال و رسانه معاصر) زینب نصر اصفهانی 18-8هر هفته  
کلاس 308نقاشی سطح یک(2)(نور و رنگ) نوید ظفرعلیزاده 14-8هر هفته      
کلاس 309آواز جمعی(۱) صحمد برقی 10-8هر هفتهتربیت شنوایی(۲) صحمد برقی 12-10هر هفته        
کلاس 401تحقیق در صنایع دستی ایران2 مهلا تختی 10-8هر هفته    اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی محمد ناصری 16-14هر هفتهآشنایی با معماری اسلامی(2) مرجان شهرکی 18-16هر هفتهتحلیل آماری زهره جوانشیری 20-18هر هفته
کلاس 402تصویرسازی فریده نصیب 11-8هر هفتهتصویرسازی فریده نصیب 14-11هر هفتهطراحی قلم فارسی مصطفی سلیمی 16-14هر هفته    
آتلیه 403    هندسه مناظر و مرایا شیما عطاری 14-12هر هفته پرورش خلاقیت مریم آیانی 17-15هر هفتهروانشناسی خلاقیت مریم آیانی 19-17هر هفته 
کلاس 404زبان تخصصی مجید حیدری 10-8هر هفتهروش تحقیق در ارتباط تصویری مجید حیدری 12-10هر هفتهتجزیه و تحلیل هنرهای بصری1 مجید حیدری 14-12هر هفتهروش مقاله پردازی در هنرهای اسلامی سحر چنگیز 16-14هر هفتهتئوری حسابداری ۲ روح الله رحمانی 19-16هر هفته 
کلاس 405بازاریابی بین الملل فرهاد سعادت نیا 10-8هر هفته
بازاریابی بین المللی فرهاد سعادت نیا 10-8هر هفته
هنروتمدن اسلامی علیرضا کریمی 12-10هر هفتهانسان،طبیعت،معماری ایمان میر شجاعیان حسینی 14-12هر هفتهروش تحقیق علیرضا کریمی 16-14هر هفتهروش تحقیق در هنر مهران گلستان 18-16هر هفته  
کلاس 406      گرافیک و هنرجدید احسان مهدوی 18-14هر هفته  
کلاس 407  سرپرستی سازمان فرهاد سعادت نیا 12-10هر هفتهرنگ و ترکیب بندی در هنرهای تصویری ایران سحر چنگیز 14-12هر هفتهاصول سرپرستی فرهاد سعادت نیا 16-14هر هفتهزبان فنی حسین سلامی 18-16هفته زوج
زیبایی از منظر متفکران اسلامی و زیبایی شناسی از منظر متفکران غربی علیرضا باوندیان 18-16هر هفته
آرای متفکران درباره هنر (۱) زینب نصر اصفهانی 20-18هر هفته
کلاس 408بیان معماری۱ سحر برهانی فر 12-8هر هفته
درک و بیان معماری1 سحر برهانی فر 12-8هر هفته
 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی سحر نجاتیان 16-13هر هفته    
کلاس 409شناخت و طراحی معماری روستا سحر نجاتیان 13-8هر هفته       
کلاس 410خطاطی فارسی ندا امدادی فر 11-8هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 4 شراره جنگجو 14-11هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 4 شراره جنگجو 17-14هر هفتههندسه ترسیمی زهرا مینویی 20-17هر هفته
کلاس 411      طرح عملی جامع حمیدرضا فلفلانی 20-14هر هفته
کارگاه 601تصویرسازی قدیم،تصویرسازی جدید بیتا افخمی 11-8هر هفتهپروژه تصویرسازی تبلیغات،جراید،نشریات(2) مرتضی شادنایی 14-11هر هفته
تصویرسازی تبلیغات،جراید،نشریات(1) مرتضی شادنایی 14-11هر هفته
تصویرسازی آموزشی-علمی(1) لاله خرازیان 17-14هر هفته