روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 101  متون اسلامی مجتبی سیدحسین زاده یزدی 12-10هر هفته نقشه برداری فضه پورخاک 15-13هر هفتهعکاسی تخصصی 1 مرتضی لطفی 18-15هر هفته  
کلاس 102  کارگاه سیستم عامل2 سمانه نوفرستی 12-10هفته زوجسیستم عامل2 سمانه نوفرستی 14-12هر هفته      
کلاس 103کاربردکامپیوتردرحسابداری2 سمیرا نوفرستی 10-8هر هفته
کاربردکامپیوتردرحسابداری2 سمانه نوفرستی 11-8هر هفته
مباحث ویژه حمید طباطبائی 12-10هر هفتهکاربردکامپیوتردرحسابداری2 سمیرا نوفرستی 15-12هر هفته     
کلاس 104      کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری مجتبی طاهری 18-14هر هفته  
کلاس 105تصویرسازی سارا سالاری 11-8هر هفتهتصویرسازی سارا سالاری 14-11هر هفتهگرافیک محیطی شراره جنگجو 17-14هر هفته   
کلاس 106صفحه آرایی(2) سمیرا سادات داننده 11-8هر هفتهصفحه آرایی(2) سمیرا سادات داننده 14-11هر هفتهخوشنویسی و طراحی حروف 1 سمیرا سادات داننده 18-14هر هفته  
کلاس 107هندسه نقوش سنتی مریم بهاریه 12-8هر هفتههندسه نقوش سنتی مریم بهاریه 16-12هر هفتههندسه نقوش سنتی هادی خورشیدی 20-16هر هفته
کلاس 108    رایانه و نرم افزار1 زینب ذاکری 16-12هر هفته    
کارگاه 109روشهای پیشرفته چاپ حسن فقیه شجاعی 11-8هر هفتهچاپ سیلک اسکرین حسن فقیه شجاعی 14-11هر هفتهچاپ سیلک اسکرین حسن فقیه شجاعی 17-14هر هفته   
کلاس 111انسان طبیعت طراحی1 لاله ضابطی 11-8هر هفتهروشهای پیشرفته چاپ محمد آسمان 14-11هر هفتهروش تحقیق در ارتباط تصویری اکرم نوری 16-14هر هفتهنقشه برداری فضه پورخاک 18-16هر هفته  
کلاس 113    آزمایشگاه فیزیک نور رمضان صاحبی 14-12هر هفته  آزمایشگاه فیزیک نور رمضان صاحبی 18-16هر هفته  
کلاس 201زبان خارجی الهام داورپناه 10-8هر هفتهزبان خارجی الهام داورپناه 12-10هفته زوج
زبان خارجی الهام داورپناه 12-10هفته فرد
زبان خارجی الهام داورپناه 14-12هر هفتهمحیط های چند رسانه ای راحله محبوب 16-14هر هفتهفارسی عمومی محمد محمدی 18-16هفته زوج
فارسی عمومی محمد محمدی 18-16هفته فرد
اصول سرپرستی سیروس عراقیان 20-18هر هفته
کلاس 202روانشناسی کار پوپک پازند 10-8هر هفتهزبان خارجی عادله بازوبندی 12-10هر هفتهروانشناسی کار پوپک پازند 14-12هفته زوج
زبان خارجی عادله بازوبندی 14-12هفته فرد
دانش خانواده و جمعیت منیرالسادات حسینی 16-14هر هفتهدانش خانواده و جمعیت منیرالسادات حسینی 18-16هر هفته  
کلاس 203نقشه برداری فضه پورخاک 10-8هر هفتهریاضی کاربردی امیر صابر 12-10هفته زوج
اقتصاد کلان فاطمه کبری بطا 12-10هفته فرد
عکاسی تخصصی 1 مرتضی لطفی 15-12هر هفتههندسه مناظر و مرایا محسن شایسته 18-15هر هفته  
کلاس 206متون اسلامی سارا عربشاهی 10-8هر هفتهمتون اسلامی سارا عربشاهی 12-10هر هفتهتنظیم شرایط محیطی کبری حسنقلی نژاد 14-12هر هفتهریاضی پیش دانشگاهی امیر صابر 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی 1 آرش ضیایی 18-16هر هفته  
کلاس 207توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شهرزاد لطفعلی 11-8هر هفته روش تحقیق در ارتباط تصویری اکرم نوری 14-12هر هفتهحسابداری صنعتی 1 جواد دری فر 17-14هر هفتهحسابداری مالیاتی جواد دری فر 20-17هر هفته
کلاس 208اقتصاد کلان فاطمه کبری بطا 10-8هر هفتهروانشناسی سازمانی پوپک پازند 12-10هر هفتهآشنایی با رشته های هنری معاصر امیراقبال حیدرپور 14-12هر هفتهتجزیه و تحلیل هنرهای بصری1 امیراقبال حیدرپور 16-14هر هفتهتاریخ خط ایران و جهان امیراقبال حیدرپور 18-16هر هفته  
کلاس 301انقلاب اسلامی و ریشه های آن رضا دانشمندی 10-8هر هفتهانقلاب اسلامی و ریشه های آن رضا دانشمندی 12-10هر هفتهمتون اسلامی سارا عربشاهی 14-12هر هفتهمتون اسلامی غلامرضا حیدری 16-14هر هفتهمتون اسلامی غلامرضا حیدری 18-16هر هفته  
کلاس 302ریاضیات پایه امیر صابر 10-8هر هفتهریاضیات پایه امیر صابر 12-10هفته فرد
ریاضی عمومی1 سپيده دقاق 12-10هفته زوج
ریاضی عمومی1 سپيده دقاق 14-12هر هفته مباحث ویژه محمد رضا محبی 17-15هر هفتهحسابداری دولتی2 مهدی عباسی 20-16هر هفته
کلاس 303فیزیک نور رمضان صاحبی 10-8هر هفتهفیزیک نور رمضان صاحبی 12-10هر هفتهریاضی کاربردی امیر صابر 14-12هر هفتهسازه های بتنی کیانوش شیبانی 16-14هر هفته    
کلاس 304آشنایی با مرمت ابنیه سهيلا متقي شهري 13-8هر هفته مدیریت و تشکیلات کارگاهی امید روح بخش فراحتی 16-14هر هفتهمدیریت و تشکیلات کارگاهی امید روح بخش فراحتی 18-16هر هفته  
کلاس 305طراحی سه بعدی حسین دریابی 11-8هر هفتهطراحی سه بعدی حسین دریابی 14-11هر هفتهطراحی پایه 1 تکتم ظهوريان 20-14هر هفته
کلاس 306کارگاه نقاشی دیواری لادن اورنگی 14-8هر هفتهطرح عملی جامع مهرداد آزاد 20-14هر هفته
کلاس 307نقاشی سطح یک(3) محمد ابوترابی 14-8هر هفتهنقاشی سطح دو(1) محمد ابوترابی 16-14هر هفته    
کلاس 308طراحی سه بعدی حسین دریابی 11-8هر هفتهطراحی سه بعدی حسین دریابی 14-11هر هفته      
کلاس 401ریاضی عمومی 2 نونا ریحانی 10-8هر هفتهریاضی عمومی 2 نونا ریحانی 12-10هفته زوج
ریاضی عمومی 2 نونا ریحانی 12-10هفته فرد
ریاضی عمومی 2 نونا ریحانی 14-12هر هفته      
کلاس 402انسان طبیعت طراحی عاطفه بخارایی 11-8هر هفتهانسان طبیعت طراحی عاطفه بخارایی 14-11هر هفتهطراحی گرافیک محیطی علی بیات 20-14هر هفته
کلاس 404بهره وری فرهاد سعادت نیا 10-8هر هفتهتحقیقات بازاریابی فرهاد سعادت نیا 12-10هر هفتهبهره وری فرهاد سعادت نیا 14-12هفته فردتجزیه و تحلیل سیستم ها فرهاد سعادت نیا 16-14هر هفته    
کلاس 405ذخیره و بازیابی اطلاعات سمانه نوفرستی 10-8هر هفتهذخیره و بازیابی اطلاعات سمانه نوفرستی 12-10هفته فرد
حسابرسی 1 مریم سادات میر ابوالحسنی 12-10هفته زوج
حسابرسی 1 مریم سادات میر ابوالحسنی 14-12هر هفتهسیستم های اطلاعاتی حسابداری مریم سادات میر ابوالحسنی 16-14هر هفتهمباحث ویژه حمید طباطبائی 18-16هر هفته  
کلاس 406بیان معماری(2) لیلی نظری سرچشمه 12-8هر هفتهتمرین های معماری2 ساناز سراجی 17-12هر هفته   
کلاس 407چاپ ماشینی محمد آسمان 10-8هر هفتهنقشه برداری فضه پورخاک 12-10هر هفتهمحیط های چند رسانه ای راحله محبوب 14-12هر هفتهسیستم عامل شبکه حسام رضوی زاده 16-14هر هفتهسازه های فلزی وهاب حسن زاده 18-16هر هفته  
کلاس 408 تمرین های معماری2 رفیده زحمتی 14-9هر هفته هندسه ترسیمی زهرا مینویی 18-15هر هفته  
کلاس 409آشنایی با مرمت ابنیه سحر مخلصیان 13-8هر هفته تمرین های معماری2 رفیده زحمتی 19-14هر هفته 
کلاس 410طراحی معماری(4) کبری حسنقلی نژاد 14-8هر هفتهطراحی معماری(4) علیرضا ثلثی 19-14هر هفته 
کلاس 411کارگاه صفحه آرایی عاطفه شیدمودب 12-8هر هفتهکارگاه ارتباط تصویری 2 علی بیات 16-12هر هفتهگرافیک و معماری نیکناز بخشایشی 18-16هر هفته  
سالن -تربیت بدنی تکتم گلمکانی 10-8هر هفتهتربیت بدنی مهین سارانی 12-10هر هفتهورزش1 مهین سارانی 14-12هر هفتهورزش1 تکتم گلمکانی 16-14هر هفته    
کلاس 205آمار و احتمالات مقدماتی مهشید عبدی 10-8هر هفتهآمارواحتمالات مهشید عبدی 12-10هر هفتهمتره و برآورد محمد حسین عیدی پور 15-12هر هفته روشهای تحقیق و ماخذ شناسی روح الله رحمانی 19-16هر هفته 
کارگاه 601حجم و ساختار آفرینی مهرداد آزاد 12-8هر هفته