روز تشکیل : نام استاد : نام کلاس :
کلاس/ساعت8910111213141516171819
کلاس 101مبانی هنرهای تجسمی مجتبی خان قیطاقی 10-8هر هفتهمبانی هنرهای تجسمی مجتبی خان قیطاقی 12-10هر هفتهچاپ های صنعتی(2) آزاده قلعه نویی 14-12هر هفته
چاپهای ماشینی آزاده قلعه نویی 14-12هر هفته
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری علي تقوي مقدم 16-14هر هفته    
کلاس 102      متره و برآورد معین غیوری مطلق 17-14هر هفته   
کلاس 103    زبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 16-12هر هفته    
کارگاه 104 کاربرد پیشرفته کامپیوتر شهریار مطلبی 12-9هر هفته  کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری شهریار مطلبی 18-14هر هفته  
کلاس 105   کارگاه حجم سازی اشکان رفائی 14-11هر هفتههندسه نقوش سنتی مریم بهاریه 18-14هر هفته  
کلاس 106طراحی پوستر بیتا افخمی 14-8هر هفتهطراحی تبلیغات احمد ابراهیمی پور 20-14هر هفته
طراحی پوستر مهدی محمدنژاد 20-14هر هفته
کلاس 107    کارگاه ارتباط تصویری 3 سعیده عظیمی 16-12هر هفتهتکنولوژی و کارگاه بسته بندی سميه کوه جاني 20-16هر هفته
کلاس 108  رایانه و نرم افزار(2) پوریا مختاری 14-10هر هفتهکامپیوتر تخصصی 1 پوریا مختاری 18-14هر هفته  
کارگاه 109روشهای پیشرفته چاپ غلامرضا صحراگرد 11-8هر هفتهروشهای پیشرفته چاپ غلامرضا صحراگرد 14-11هر هفتهچاپ دستی 1 صدیقه داراب منش 17-14هر هفتهچاپ دستی 1 صدیقه داراب منش 20-17هر هفته
کلاس 111عکاسی تخصصی 2 مهدی زابل عباسی 12-8هر هفته  مقدمات طراحی معماری(2) مریم طلایی 18-14هر هفته  
کلاس 201انقلاب اسلامی و ریشه های آن رضا دانشمندی 10-8هر هفتهتاریخ اسلام رضا دانشمندی 12-10هر هفتهمبانی مهندسی نرم افزار فاطمه مطلبی 14-12هر هفتهآشنایی با کتاب آرایی ایران و جهان اسلام امیراقبال حیدرپور 16-14هر هفتهپژوهش عملیاتی 2 ریحانه حکمت زاده 19-16هر هفته 
کلاس 202زبان پیش دانشگاهی شراره قدوسی 10-8هر هفتهزبان پیش دانشگاهی شراره قدوسی 12-10هر هفتهاندیشه اسلامی 1 مهديه نزاکتي 14-12هر هفتهاندیشه اسلامی 1 مهديه نزاکتي 16-14هر هفتهاندیشه اسلامی 1 مهديه نزاکتي 18-16هر هفتهروشهای طراحی و تولید صنعتی حسین رضایی آذریانی 20-18هر هفته
کلاس 203حسابداری شرکتهای2 مريم فيض ابادي 10-8هر هفتهاصول حسابداری 1 مريم فيض ابادي 12-10هفته زوج
حسابداری شرکتهای2 مريم فيض ابادي 12-10هفته فرد
اصول حسابداری 1 مريم فيض ابادي 14-12هر هفته  عناصرو جزئیات ساختمانی(2) محسن صابر 18-16هر هفتهشناخت مواد و مصالح رزیتا احمدیان 20-18هر هفته
کلاس 205اصول حسابداری 1 علي تقوي مقدم 12-8هر هفته نقشه برداری فاضل ولی پور 14-13هر هفتهسرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار جواد دری فر 17-14هر هفتهحسابداری مالیاتی جواد دری فر 19-17هر هفته 
کلاس 206آئین زندگی محمد باقر رضائیان 10-8هر هفتهآئین زندگی محمد باقر رضائیان 12-10هر هفتهآئین زندگی محمد باقر رضائیان 14-12هر هفتهآئین زندگی محمد باقر رضائیان 16-14هر هفتهدانش خانواده و جمعیت محمد باقر رضائیان 18-16هر هفتهمباحث جاری سید مهدی پورحسینی 20-18هر هفته
کلاس 207روش تحقیق در مدیریت محمد ناصری 10-8هر هفتهروش تحقیق در مدیریت محمد ناصری 12-10هفته فرد
سیستم های اطلاعاتی مدیریت محمد ناصری 12-10هفته زوج
زبان تخصصی شراره قدوسی 14-12هر هفتهفارسی عمومی محمد محمدی 17-14هر هفته شناخت مواد و مصالح فاضل ولی پور 20-18هر هفته
کلاس 208  روش تحقیق امیراقبال حیدرپور 12-10هر هفته  سمینار در مسائل بازاریابی محمد ناصری 16-14هر هفتهروش تحقیق در مدیریت محمد ناصری 18-16هر هفته  
کلاس 301    زبان تخصصی مدیریت 1 و 2 فريد آقاجاني 14-12هر هفتهزبان تخصصی 3 و 4 فريد آقاجاني 16-14هر هفتهحقوق اساسی مهسا ادیبی بیدی 19-16هر هفته 
کلاس 302فارسی عمومی وحید همایونی مهر 11-8هر هفتهفارسی عمومی وحید همایونی مهر 14-11هر هفتهنقشه برداری فاضل ولی پور 15-14هر هفتهانسان طبیعت معماری ایمان میر شجاعیان حسینی 17-15هر هفتهاقتصاد خرد ریحانه عباسی 20-17هر هفته
کلاس 303    آشنایی با معماری معاصر مریم طلایی 14-12هر هفتهچاپ های صنعتی(1) مهدی صادقیان 16-14هر هفته کارآفرینی و پروژه محسن سعیدی کاخکی 20-17هر هفته
کلاس 304بازاریابی و مدیریت بازار فرهاد سعادت نیا 10-8هفته فردبازاریابی و مدیریت بازار فرهاد سعادت نیا 12-10هر هفتهاصول سرپرستی فرهاد سعادت نیا 14-12هر هفتهسیستم های خرید انبارداری و توزیع فرهاد سعادت نیا 16-14هر هفتهسیستم های خرید انبارداری و توزیع فرهاد سعادت نیا 18-16هفته فرد  
کلاس 305مبانی هنرهای تجسمی (1) نرگس صدری زاده 14-8هر هفته      
کلاس 307کارگاه حجم سازی اشکان رفائی 11-8هر هفته نقاشی دیواری سطح یک 1 عباس شهسوار 18-12هر هفته
نقاشی دیواری عباس شهسوار 20-12هر هفته
کلاس 401  تاریخ طراحی گرافیک جهان و ایران راحيل رحيمي 12-10هر هفتهفرهنگ،هنروهویت ایرانی راحيل رحيمي 14-12هر هفتهعناصرو جزئیات ساختمانی(2) محسن صابر 16-14هر هفتهاخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی مريم سعادت 18-16هر هفته  
کلاس 402      کارگاه ارتباط تصویری 2 فرزاد بحیرایی 18-14هر هفته  
آتلیه 403روستا(2) سحر نجاتیان 12-8هر هفتهروستا(1) سحر نجاتیان 15-12هر هفتهخوشنویسی و طراحی حروف 2 مصطفی یونسیان 19-15هر هفته 
کلاس 404آشنایی با معماری جهان علی آدینه 10-8هر هفتهآشنایی با معماری جهان مریم طلایی 12-10هر هفتهزبان تخصصی علی آدینه 14-12هر هفتهعکاسی 2 مهدی زابل عباسی 16-14هر هفتهتئوری حسابداری ۱ محمد جواد ساعی 19-16هر هفته 
کلاس 405ریاضی گسسته ریحانه حکمت زاده 10-8هر هفته  تنظیمات شرایط محیطی (2) سیروس عراقیان 14-12هر هفتهتنظیمات شرایط محیطی (2) سیروس عراقیان 16-14هر هفته    
کلاس 406تکنولوژی و کارگاه بسته بندی آزاده قلعه نویی 12-8هر هفتهعکاسی 2 مهدی زابل عباسی 14-12هر هفتهطراحی فنی ساختمان آزاده شرقی 18-14هر هفته  
کلاس 407سیستم عامل2 سمانه نوفرستی 10-8هر هفتهزبان ماشین و اسمبلی سمانه نوفرستی 12-10هفته فرد
شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری سمانه نوفرستی 12-10هفته زوج
تاریخ و مبانی معماری داخلی وحید حسین زاده 14-12هر هفتهکلیات حقوق نصراله خاکساران 16-14هر هفتهارتباطات و تبلیغات محمدامين وحدت 18-16هر هفته  
کلاس 408  درک و بیان معماری2 لیلی نظری سرچشمه 15-10هر هفتهکارگاه تخصصی صنایع دستی1 فاطمه داراب منش 19-15هر هفته 
کلاس 409شناخت و طراحی معماری روستا سحر نجاتیان 12-8هر هفتهدرک و بیان معماری1 رفیده زحمتی 17-12هر هفتههندسه کاربردی آزاده شرقی 20-17هر هفته
کلاس 410طراحی معماری(4) ایمان میر شجاعیان حسینی 14-8هر هفتهطراحی معماری(4) کبری حسنقلی نژاد 20-14هر هفته
کلاس 411تکنولوژی و کارگاه گرافیک(1) گلاله اسکویی 12-8هر هفته
کارگاه گرافیک 1 گلاله اسکویی 12-8هر هفته
تکنولوژی و کارگاه گرافیک(2) ساناز سیروس 16-12هر هفتههنرکتاب آرایی در آسیای میانه ناهید شریفان 18-16هر هفته  
کارگاه 601طراحی گرافیک متحرک سارا سالاری 14-8هر هفتهدرک و بیان معماری1 محسن پارسا 17-12هر هفتهطرح معماری(2) هادی متولی حقیقی 20-16هر هفته
مجازی امور کلاسها      انسان طبیعت معماری ایمان میر شجاعیان حسینی 15-14هر هفتهنقشه برداری فاضل ولی پور 18-15هر هفته  
کارگاه 10ترسیم فنی شيما سعيدي نامقي 12-8هر هفته        
سالن -تربیت بدنی 1 امید صولت زاده 10-8هر هفتهتربیت بدنی 1 امید صولت زاده 12-10هر هفتهورزش1 امید صولت زاده 14-12هر هفتهتربیت بدنی 1 امید صولت زاده 16-14هر هفته